·        poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka

·        wieku

·        płci

·        zaleceń lekarskich

W prowadzeniu zajęć i stosowaniu ćwiczeń należy przestrzegać ogólnych zasad dydaktycznych, a szczególnie:

-         stopniowania trudności

-         natężenia ćwiczeń

-         zasady  indywidualizacji.

W gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej usuwamy dystonie mięśniowe przez rozluźnianie zespołów mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych oraz wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych.

Rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych dokonuję się        w sposób:

 

 

 

 

I BIERNY:

za pomocą przyborów, przyrządów, pomocy współćwiczącego, nauczyciela lub wykorzystując siłę ciężkości jako siłę rozciągającą

II CZYNNY:

za pomocą skurczu mięśni

 

      Wzmacnianie mięśni następuje podczas ćwiczeń statycznych i dynamicznych.

I STATYCZNE:

utrzymanie ciała w określonej pozycji w określonym czasie długość wytrzymań

II DYNAMICZNE:

liczy się ilość powtórzeń ćwiczenia

    Ćwiczenia statyczne powinny być wykonywane naprzemiennie                            z       dynamicznymi.

W ćwiczeniach ogólnokształtujących dobieramy pozycje ułatwiające przyjmowanie postawy prawidłowej, eliminujemy zaś te, które sprzyjają pogłębianiu wady.

     Powinny być często przeplatane ćwiczeniami oddechowymi wykonywanymi w różnych pozycjach ze zwróceniem uwagi na oddychanie przeponowe                i wciąganie powietrza nosem.

Ćwiczenia powinny być dobierane tak, by oddziaływały na różne grupy mięśniowe. Istotne jest stosowanie różnorodnych, niekonwencjonalnych środków.    

 

Scenariusz zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

 

Temat: Wzmacnianie mięśni grzbietu i rozciąganie mięśni klatki piersiowej –plecy okrągłe

 

Czas trwania: 45 minut

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Przyrządy i przybory: drabinki, ławki, piłki, woreczki, kocyki, obręcze, piórka

Wiek: 7-10 lat

 

Część lekcji

Rodzaj ćwiczenia 

Treść i przebieg ćwiczeń

Dozowa-nie

Uwagi

Część wstępna

Czynności porządkowe

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

Zbiórka w siadzie skrzyżnym. Podanie zadania lekcji. Podkreślenie znaczenia prawidłowej postawy ciała.

„Kot jest-kota nie ma”

Dzieci „myszki” swobodnie biegają na czworakach po sali. Na zapowiedź „kot jest” myszki chowają się do norek (obręcze)- przyjmują pozycję „klappa” niskiego (ukłon japoński)

 

2 min

 

 

 

4-5 razy

Kontrola sylwetki

 

 

Pobranie obręczy, jedno dziecko bez obręczy

Część   główna

Ćwiczenia obręczy barkowej     i RR

Ćw. mm grzbietu

 

 

 

Ćw. obręczy barkowej   i RR

Ćw. mm grzbietu,    i pośladko- wych

Ćw. oddechowe

 

 

Ćw. równowa-żne

Ćw. mm brzucha

 

 

Ćw. oddechowe

 

 

 

Ćw. mm grzbietu

 

Ćw. mm pośladko- wych

 

 

Ćw. oddechowe

P.w. leżenie przodem na ławeczce,

Ruch: podciąganie do przodu,

 

 

P.w. pozycja stojąca, laska trzymana szeroko oburącz z przodu;

Ruch: wznos RR z laską w górę, założenie laski na plecy, przejście równoważne przez ławeczkę,

P.w. podpór tyłem, biodra uniesione wysoko, woreczek na brzuchu;

Ruch: chód do przodu,

 

P.w. leżenie przodem, RR w bok ugięte w stawach łokciowych, NN złączone;

Ruch: wznos NN i T w górę,

 

P.w. klęk podparty, RR ugięte w stawach  łokciowych, szeroko rozstawione;

Ruch: wydmuchiwanie piórka z obręczy,

 

- marsz, bieg, podskoki; Na sygnał zatrzymanie się w staniu jednonóż,

 

P.w. siad prosty tyłem do drabinek, szeroki chwyt za szczeble,

Ruch: wznos NN do siadu równoważnego, wytrzymać,

P.w. siad skrzyżny plecami  do drabinek, RR szeroki chwyt za szczeble na wysokości uszu;

Ruch: uwypuklanie klatki piersiowej     z jednoczesnym oddechem, powrót,

P.w. leżenie przodem, NN pod 1 szczeblem drabinki, RR ugięte;

Ruch: wznos tułowia, wytrzymać,

P.w. leżenie tyłem, RR wzdłuż T odwrócone wewnętrzną stroną do góry;

Ruch: zaczepianie palcami stóp kolejnych szczebli drabinki (wchodzenie do góry),

P. w. Leżenie tyłem, NN ugięte, RR wzdłuż T;

Ruch: wznos RR w gorę bokiem-wdech, opuszczenie bokiem w dół-wydech,

3 razy

 

 

 

3 razy

 

 

 

 

2 razy

 

 

 

4x3”

 

 

 

1-2’

 

 

 

4 razy

 

 

4x3”

 

 

 

1’

 

 

 

 

8 razy

 

 

6 razy

 

 

 

 

1’

Kocyk pod brzuchem,

 

 

laska

 

 

 

 

woreczek

 

 

          

2 woreczki    w RR

 

 

parami, piórko

 

 

 

 

 

 

piłka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocyk pod kifozę piersiową

 

 

kocyk j. w.

 

Część   końcowa

 

Ćw. przeciwpłas-kostopiu

 

Ćw. utrwalające nawyk prawidłowej postawy

Zakoń-czenie

 

P.w. postawa stojąca (obręcz, po trzy woreczki dla każdego dziecka);

Ruch: kto szybciej wrzuci palcami stopy do obręczy wszystkie woreczki ,

 

Korekcja postawy przed lustrem lub przy

ścianie.

 

 

Omówienie zajęć, pochwała najlepiej ćwiczących.

 

3 razy

 

 

 

 

1-2’

 

 

 

1’

 

RR splecione   z tyłu

 

 

 

kontrola poprawnej postawy

 

 

Plecy okrągłe – Przeciwwskazania:

·        unikać wszystkich pozycji, które zaokrąglają plecy i uwypuklają odcinek piersiowy kręgosłupa,

-   skłony w przód,

-   krążenia RR w przód przy pochyleniu do przodu,

-   siady skrzyżne z wyciągniętymi RR w przód.

 

                                                                            Opracowała:

Elżbieta Janik – nauczycielka nauczania zintegrowanego